bg

 

 

Bomencursus DE ENERGIEKRACHT VAN BOMEN najaar 2016


o.l.v. Maja Kooistra auteur boek 'De kracht van bomen'

 

 

Plaats: Lijster en de Vink, Langbroekerdijk A13, 3947 BC Langbroek (Utrecht)
Data: 15 oktober, 5 en 19 november 2016
Tijden: 10 - 17.15 uur
Aantal deelnemers: 12 - 20 personen
Kosten:  inclusief al of niet vegetarische lunch, koffie en thee -  € 295,00 
Inlichtingen: Yvonne Kruseman, tel. 0343-597395, mail: Yvonne@lijsterendevink.nl, www.lijsterendevink.nl ; Maja Kooistra, mail: info@bomen.org, www.bomen.org  
Inschrijven: Maja Kooistra of Yvonne Kruseman 


INTRODUCTIE

Bomen zijn meer dan een naam, een standplaats of een nuttig object. Bomen zijn net zoals mensen bijzondere wezens. Wezens die op sommige punten veel met elkaar gemeen hebben. Maar ook wezens die op veel punten fundamenteel van elkaar verschillen. Communiceren met bomen kan iedereen, het is een intrinsiek aangeboren vermogen dat ieder mens meegekregen heeft bij zijn geboorte. Iedereen vangt signalen van de natuur c.q. bomen op. Meestal worden ze niet herkend omdat we niet geleerd hebben waar ze te vinden zijn in ons systeem en wat het karakter van deze signalen is.
 

Het geheim van het communiceren met de natuur ligt in het leren je te verbinden met de natuur, je erover verwonderen en ernaar luisteren, ook al begrijp je vaak niet waarover het gaat. Als je ervoor open staat, heeft de natuur c.q. bomen ons veel te bieden. In onze officiële cultuur hebben we dat beperkt tot enkele meetbare nuttigheden zoals hout, vruchten, zaden, zuurstof, windbeschutting en schaduw. In onze inofficiële cultuur bestaat er nog veel meer. Bomen 
 

‘onthaasten’, geven rust en energie, fungeren voor ons als spiegel met hun overlevingsstrategieën, balanceren landschappen tot vitaliserende gebieden waar we met plezier willen zijn en geven mensen die daarvoor open staan eindeloos veel informatie over de zichtbare en onzichtbare natuur.
 

Het bovenstaande is afkomstig uit het tweede boek ‘De kracht van bomen’ van Dr. Maja Kooistra, uitgegeven door Kosmos Z&K (2003). Zij heeft ruim 40 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van de fysische geografie en bodemkunde en was excellent wetenschappelijk onderzoeker bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, standplaats Wageningen. Daarna runde zij 10 jaar een eigen bodemkundig bedrijf dat onderzoek deed voor archeologen. 
 

In deze basiscursus is het de bedoeling bomen op een nieuwe manier te leren kennen. Het is een introductie op de energetische inbreng van bomen in de relatie mens-natuur.
 

De cursusdagen zijn opgebouwd uit blokjes die bestaan uit een korte introductie, een oefening of geleide meditatie, buiten opdrachten om zelf ervaring op te doen en een korte nabespreking. Zo bouwt iedereen een serie ervaringen op waarmee je verder kunt in je dagelijks leven. 

 

Korte steekwoorden over de inhoud per dag

15 oktober 2016

 1. algemene introductie
 2. wie zijn bomen?
 3. de sfeer van bomen
 4. de uitstraling van bomen
 5. energetisch centrum van bomen, omslagpunt


5 november 2016

 1. solar en lunar boomsoorten
 2. gedrag solar en lunar boomsoorten bij volle maan
 3. effect solar en lunar bomen op mensen en hun welzijn
 4. basis techniek pendelen
 5. toepassingen
 

19 november 2016              

 1. introductie communiceren met bomen
 2. uitzoeken gebruik eigen zintuigen
 3. oefeningen gebruik zintuigen
 4. ‘luisteren’ naar bomen
 5. communiceren met bomen       

 

© 2017 Lijster en de Vink | Mens, natuur & creativiteit | made by Dexter